Bezpečnostní listy

Asfaltové pásy

Polyelast Extra TR 5 Firestop Design

Penetrace a tmely

DISPERBIT - gumoasfaltová disperzní stěrka

Tmel lepící TECHNONICOL 23 (FIXER)

PVC folie