Bezpečnostní listy

Penetrace a tmely

DISPERBIT - gumoasfaltová disperzní stěrka

PVC folie