Prohlášení o vlastnostech

Asfaltové pásy

Penetrace a tmely

Penetrace asfaltová TECHNONICOL č. 01

XPS - extrudovaný polystyren

TECHNONICOL CARBON ECO

TECHNONICOL CARBON SOLID 500

XPS CARBON PROF 300 L

XPS CARBON SOLID 500 L

PIR - polyisokyanurát

Tepelně izolační deska LOGICPIR GTM/GTB

Tepelně izolační deska LOGICPIR GTM/GTB, L

Tepelně izolační deska LOGICPIR GTM/GTM

Tepelně izolační deska LOGICPIR GTM/GTM, L

Polyuretanové pěny

Geotextilie