Dehtochema

UŽIV. JMÉNOVAŠE HESLO

POLYELAST EXTRA 5

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné kombinovat s pásy s vyšší pevností, např. SKLOELAST.

Způsob

Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných i příčných spojů 100 (min.80) mm.

Prodejní parametry

Kód zbožíTloušťka [mm]Rozměr pásu (šířka x délka) [m]Počet rolí/paketů na paletě [ks]Váha zboží na paletě [~kg]Základní cena [bez DPH] za m²
DH1210485,0+/-0,21x524812199,00 Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:polyesterové rouno vyztužené
Zjevné vady:-bez zjevných vad
Délka a):m≥4,95
Šířka:m≥ 0,99
Plošná hmotnost:kg/m²6,5
Přímost a):10 mm/5 mvyhovuje
Tloušťka:mm5,0+/-0,2
Vodotěsnost (60 kPa/24h):-vyhovuje
Reakce na oheň:-třída E
Největší tahová síla - příčný směr:N/50 mm850+/-150
Největší tahová síla - podélný směr:N/50 mm950+/-200
Největší protažení - příčný směr:%55+/-10
Největší protažení - podélný směr:%55+/-10
Ohebnost pří nízké teplotě:°C≤ -25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:°C≥ 100
Propustnost vodních par:-30000+/-6000
Vliv chemikálií na vodotěsnost:-vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení:kg≥ 20
Odolnost proti nárazu:mm≥ 10
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr:N400+/-80
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr:N400+/-80
Smyková odolnost v příčném spoji:N/50mm1000+/300
Smyková odolnost v podélném spoji:N/50mm850+/-200

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x5,0 m x5,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje modrý název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti.  Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění se společností EKOKOM.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích.  Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

1023-CPD-0234F/f
1023-CPD-0377F/a

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Nosná vložka: Nosná vložka z polyesterového rouna, vyztužená, impregnovaná
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie

Tyto stránky používají cookies k uchování informací ve vašem počítači. Některé jsou nezbytné k fungování našich stránek, jiné pomáhají zlepšit uživatelský zážitek. Používáním těchto stránek souhlasíte s umístěním těchto cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů (GDPR).