Dehtochema

UŽIV. JMÉNOVAŠE HESLO

BITUMELIT PR 5

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Ve skladbách plochých střech je pás určen k vytváření finálních vrstev pojízdných střech a parkovišť, má použití jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště. Dále se používá na více tepelně namáhané plochy střech s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost, dlouhodobou životnost.
2. Hydroizolace mostů. Je určen jako jednovrstvá izolace betonových mostovek a ostatních pojízdných a pochozích betonových ploch.

Způsob

Hydroizolace střech. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. V případě lepení je nutné použít speciální lepidlo.   Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 °C. Velikost podélných spojů je 100(min.80)mm, příčných spojů 150(min.120)mm. Hydroizolace mostů. Pásy se zpracovávají jako jednovrstvé plnoplošným natavením na primární vrstvu provedonu z hmoty na bázi asfaltu nebo epoxidových pryskyřic s ochrannou vrstvou z litého asfaltu nebo asfaltového betonu.

Prodejní parametry

Kód zbožíTloušťka [mm]Rozměr pásu (šířka x délka) [m]Počet rolí/paketů na paletě [ks]Váha zboží na paletě [~kg]Základní cena [bez DPH] za m²
DH1210705,0+/-0,21x7,515729249,00 Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:polyesterové rouno
Zjevné vady:-bez zjevných vad
Délka a):m≥ 7,425
Šířka:m≥ 0,99
Přímost a):15 mm/7,5 mvyhovuje
Tloušťka:mm5,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h):-vyhovuje
Reakce na oheň:-třída E
Největší tahová síla - příčný směr:N/50 mm800+/-200
Největší tahová síla - podélný směr:N/50 mm1000+/-200
Největší protažení - příčný směr:%45+/-10
Největší protažení - podélný směr:%45+/-10
Ohebnost pří nízké teplotě:°C≤ -18
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:°C≥ 120
Rozměrová stálost:%≤ -0,3
Chování při umělém stárnutí (ohebnost):°C-13+/-5
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla):°C120+/-10
Přilnavost posypu:%15+/-10

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 7,5m x5,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje červený název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění se společností EKOKOM.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

1023-CPD-0234F/c
1023-CPD-0409F

Úprava horního povrchu pásu: Hrubozrnný posyp. Ochranné a dekorativní břidličné šupiny v barvě přírodní nebo barvené. Podélný okraj pásu v šíři 80+10/-5 mm bez posypu s polymerní folií (PET páska) v šíři 120mm
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného plastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Nosná vložka: Nosná vložka z polyesterového rouna , umístěná v horní polovině pásu, impregnovaná
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného plastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie

Tyto stránky používají cookies k uchování informací ve vašem počítači. Některé jsou nezbytné k fungování našich stránek, jiné pomáhají zlepšit uživatelský zážitek. Používáním těchto stránek souhlasíte s umístěním těchto cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů (GDPR).